Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã báo cáo một số công tác trọng tâm, trong đó nêu rõ: Năm 2016, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với thực tiễn; ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quan trọng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác mà Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phải gắn liền với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các địa phương để tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp về tổ chức phong trào. Chú trọng đổi mới thực chất về nội dung, biện pháp và mô hình tổ chức phong trào, tránh tình trạng hình thức; gắn với từng địa bàn, đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền về phong trào ANTQ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.Tâm Phạm- Trần Xuân