Tại hội nghị, lãnh đạo Cục A84 đã trình bày, giới thiệu nhiều chuyên đề bổ ích, thiết thực về Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tiền giả và đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ. Đánh giá kết quả thực hiện triển khai hai dự án về tiền giả và hợp tác quốc tế trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84 trình bày tại hội nghị

Cục A84 cũng đã nêu ra một số vấn đề mà Công an các địa phương cần phải chú ý trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều tra, xử lý và các vấn đề liên quan đối với những loại án tiền giả của lực lượng An ninh điều tra...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị còn được lãnh đạo Ngân hàng nhà nước trang bị những kiến thức chung về kỹ thuật bảo an và phương pháp nhận biết thật, giả của một số loại tiền tệ như USD, EUR, CNY… Giới thiệu về công nghệ in, yếu tố bảo an và cách nhận biết thật, giả của tiền Việt Nam đồng.

Ngân hàng Nhà nước giới thiệu về công nghệ in, yếu tố bảo an của tiền Việt Nam đồng

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian để trao đổi kinh nghiệm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả ở các địa phương. Lãnh đạo Cục A84 đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của Công an các địa phương liên quan đến hoạt động tiền tệ.

Khắc Lịch