Lớp tập huấn với sự tham dự của 136 học viên là lãnh đạo công tác hậu cần Công an các tỉnh, thành phố, cán bộ chuyên trách y tế môi trường tại các bệnh viện trong CAND. 

Tại lớp tập huấn, các học viên tìm hiểu, nghiên cứu một số vấn đề về môi trường - biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam; một số điều sửa đổi của Luật BVMT năm 2014; công tác truyền thông về công tác BVMT và ứng phó với BĐKH; ảnh hưởng của các hoạt động y tế đến môi trường và sức khỏe con người; chính sách quy định pháp luật về BVMT trong hoạt động y tế; công tác quản lý nhà nước về BVMT và ứng phó với BĐKH trong CAND…

Đại tá, Tiến sĩ Đoàn Thanh Hiền – Phó Cục trưởng Cục quản lý khoa học công nghệ và môi trường phát biểu tại lớp tập huấn.

Theo Đại tá, Tiến sĩ Đoàn Thanh Hiền – Phó Cục trưởng Cục quản lý khoa học công nghệ và môi trường, từ khi triển khai công tác quản lý Nhà nước về BVMT trong CAND từ năm 2001 đến nay, ngành Công an từng bước xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật về BVMT; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức BVMT và đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường. 

Học viên lớp tập huấn.

Bước đầu, ngành Công an đã nghiên cứu, triển khai thành công một số công nghệ, mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường cho các trại giam…Đại tá Đoàn Thanh Hiền đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức về nâng cao năng lực BVMT và ứng phó BĐKH để vận dụng và thực hiện hiệu quả yêu cầu thực tế nhiệm vụ được giao...

PV