Trong những năm qua công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy luôn được Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã tích cực vào cuộc và đã đạt được nhiều kết quả.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trong toàn xã hội, nhất là ở những khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, vì vậy nhận thức về tác hại của ma túy trong nhân dân đã có những chuyển biến tích cực; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và các cơ quan báo chí được nâng cao. 

Đại tá Tạ Đức Ninh, Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy phổ biến kiến thức tuyên truyền tại Hội nghị

Theo đánh giá của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong giai đoạn từ 2014 -2017, số tin, bài, ảnh, phóng sự về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đăng tải trên các ấn phẩm tăng trung bình 10 - 15% so với trước. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng… 

Các đại biểu và Đoàn báo chí tại Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Ngày 30-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”. Mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, thế loại, sản phẩm truyền thông; 100% phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19-5. Đoàn sẽ có chương trình thực tế tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Quảng Ninh và làm việc với Công an phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.                                                                                    


Minh Hiền