Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và đại diện công an các đơn vị địa phương. Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì Hội thảo.
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những yêu cầu cơ bản của công tác đào tạo lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn nông thôn và những khó khăn; làm rõ những hạn chế đặt ra, yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo lực lượng CSND. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo lực lượng CSND; thực trạng, kinh nghiệm và những đòi hỏi cần đặt ra trong công tác đào tạo lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn.

Nhiều ý kiến đề xuất các Học viện, trường CAND cần sớm có kế hoạch xây dựng mã ngành riêng về đào tạo cán bộ CSND phục vụ địa bàn xã; nghiên cứu xây dựng sổ tay công an xã; tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tăng cường gắn kết giữa lý luận với thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã.


Huyền Thanh