Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị.

Theo Báo cáo tổng kết do Đại tá Nguyễn Văn Hường, Phó Cục trưởng trình bày, năm 2019, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong CAND. Kịp thời tham mưu kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp uỷ; nắm, đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ được nhận diện rõ hơn qua “tự soi, tự sửa”.

Công tác thi đua khen thưởng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, được tổ chức từ cơ sở, ở tất cả các cụm thi đua với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức phong phú, sáng tạo; xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong đó toàn lực lượng CAND có  hơn 125.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sỹ; thể thao CAND đạt được nhiều thành tích cao...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm, giáo dục truyền thống được triển khai với nhiều nội dung, cách làm hiệu quả. Công tác quần chúng trong CAND được tăng cường. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, kịch nói đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Gia Bảo, hội nghị đã thảo luận về những kết quả công tác đạt được trong năm 2019 và đề xuất giải pháp, phương hướng công tác năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” cho Thiếu tướng Đào Gia Bảo.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Cục Công tác đảng và công tác chính trị đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, thời gian tới tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, trong khi năm 2020 là năm cuối, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cũng như có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND; nhận diện, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, trong đó, chú ý nắm và giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân… Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 4 tập thể.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng trao tặng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 7 cá nhân đại diện.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, điều lệnh nội vụ, mệnh lệnh, kỷ luật công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng CAND trong thực thi nhiệm vụ…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” tặng Thiếu tướng Đào Gia Bảo; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 6 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 4 tập thể và trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 7 cá nhân đại diện cho 45 cá nhân được tặng danh hiệu này năm 2019.


Quỳnh Vinh