Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật đọc diễn văn đã cùng các đại biểu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH& CN) Việt Nam năm 2016 với chủ đề “KH& CN- Chìa khóa của thành công”.

Diễn văn nêu rõ, kế thừa những thành tựu đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an, công tác KH&CN Công an đã có những bước phát triển vững chắc, đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động KH&CN CAND ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN ngày càng phát triển; các điều kiện đảm bảo cho công tác KH&CN CAND từng bước được hoàn thiện. Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục khẳng định quan điểm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học Công an, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác chiến đầu và xây dựng lực lượng CAND.

Phát biểu tại buỗi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành; Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương cùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, sự cống hiến to lớn của các thế hệ nhà khoa học Công an vì sự nghiệp phát triển KH&CN của ngành Công an; đồng thời tin tưởng rằng đội ngũ các nhà khoa học của lực lượng CAND sẽ ngày càng lớn mạnh là động lực quan trọng cho sự phát triển của nền khoa học chung cả nước và lực lượng CAND nói riêng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước…

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về khoa học, công nghệ; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN, Luật KH&CN năm 2013.

Xây dựng chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng, tổ chức nghiên cứu sản xuất theo hướng thật nhanh về công nghệ, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Cải tiến cơ chế quản lý KH&CN; hình thành thị trường KH&CN trong Công an theo hướng phát triển doanh nghiệp KH&CN, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ. Phát huy các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, Viện nghiên cứu trong nước; chủ động hội nhập, tiếp thu những thành tựu khoa học tiên tiến trên thế giới, liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài để tiếp nhận chuyển giao tri thức khoa học. Có chính sách đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút cán bộ có năng lực, trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành về công tác trong lực lượng CAND…

Anh Hiếu