Báo cáo tổng kết công tác Cơ yếu CAND năm 2016, Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu khẳng định, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, lực lượng Cơ yếu CAND đã hoàn thành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác Cơ yếu CAND và những nhiệm vụ đột xuất theo đúng tiến độ đề ra.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị

Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường quản lý nhà nước về công tác cơ yếu; bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp được an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ cho Phòng 7, Cục Cơ yếu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2016.

Về chương trình công tác năm 2017, Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn cho biết, Cục sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác tham mưu; công tác cán bộ, tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cơ yếu đến năm 2020; công tác quản lý nhà nước về cơ yếu, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật; công tác bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã; công tác huấn luyện nghiệp vụ cơ yếu; công tác đảm bảo hậu cần - tài chính và hợp tác quốc tế về lĩnh vực Cơ yếu theo chương trình của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Cơ yếu CAND trong công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Cơ yếu cũng như công tác chuyên môn bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, chiến đấu của Đảng ủy Công an Trung ương…

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ngày càng nghiêm trọng đòi hỏi lực lượng Cơ yếu cần phải nâng cao tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính chủ động, trách nhiệm trong công tác. 

Hà Nguyên