Thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện trọng đại của đất nước; tham gia tích cực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hơn 3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ ứng trực và trực tiếp ra quân bảo vệ an toàn tuyệt đối 646 mục tiêu, hơn 63 nghìn chuyến hàng đặc biệt, 27 nghìn hội nghị, mít tinh, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ về thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn trên phạm vi toàn quốc. 

Tăng cường lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phối hợp, hỗ trợ Công an các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các địa phương, đấu tranh kịp thời có hiệu quả các chuyên án lớn và giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tiểu đoàn CSĐN số 3.
Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, tập trung vào chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của chỉ huy các cấp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ. Bộ Tư lệnh đã đề xuất Bộ Công an phương án kiện toàn và nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức bộ máy của CSCĐ, bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Bộ…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong năm 2018 và những năm đầu nửa nhiệm kỳ 2016-2018, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua Chính phủ Tiểu đoàn CSĐN số 2

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình hiện nay, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác năm 2019 với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Tăng cường công tác nắm, phân tích dự báo tình hình, tham mưu cho Bộ chỉ đạo lực lượng CSCĐ triển khai đồng bộ các biện pháp vũ trang, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, chiến hàng đặc biệt… Đồng thời, tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp giữa Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương; tiếp tục kí kết quy chế phối hợp với Công an các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ và Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Nâng cao công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ. Thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp công tác hành quân dã ngoại với khảo sát xây dựng phương án, thực tập phương án; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Với đặc thù là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần nghiêm túc, đi đầu trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 3; trao Cờ thi đua Chính phủ Tiểu đoàn CSĐN số 2. Tại đây, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ và Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.
Vũ Linh