Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 27-3-1957, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 530 thành lập Phòng Hồ sơ thuộc Bộ Công an. Đây là tổ chức tiền thân của lực lượng Hồ sơ Công an nhân dân (CAND), đánh dấu sự ra đời, phát triển và là tiền đề quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Hồ sơ CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tầm quan trọng của công tác Hồ sơ CAND, ngày 27-6-2001, Bộ trưởng Lê Minh Hương đã ký Quyết định số 567 xác định ngày 27-3-1957 là Ngày truyền thống của lực lượng Hồ sơ CAND.

Ngày 12-2-1985, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Quyết định số 23/QĐ-BNV về việc thành lập Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Đến năm 1987, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát chính thức triển khai thành lập theo Quyết định số 24/QĐ/BNV của Bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những năm qua, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát luôn được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính. Hiện đơn vị đang quản lý, lưu trữ gần 6 triệu tập hồ sơ nghiệp vụ; 16 triệu chỉ bản tàng thư căn cước thu được của chế độ cũ; 4 triệu danh chỉ bản đối tượng vi phạm pháp luật; trên 100 triệu bản ghi điện tử tờ khai chứng minh nhân dân...

Hằng năm, đơn vị đã tổ chức tra cứu, khai thác trên 4 triệu lượt yêu cầu phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và của Bộ Công an…

Với những kết quả đã đạt được, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát vinh dự được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 16 năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc". Năm 2015, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Hồ sơ CAND nói chung và lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Bộ về công tác hồ sơ thống kê nghiệp vụ Cảnh sát và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát; gắn kết chặt chẽ công tác hồ sơ với các mặt công tác nghiệp vụ để công tác hồ sơ theo sát thực tiễn, phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và thực hiện về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, có tàng thư lưu trữ truyền thống, tàng thư lưu trữ điện tử...

Mở rộng hợp tác hơn nữa với các nước, các tổ chức quốc tế trong ứng dụng khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm về công tác hồ sơ. Tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ đảm bảo chuyên trách, chuyên sâu, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học công nghệ; nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

K. Anh – Q.Vinh