Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác đảng, công tác quần chúng và ý kiến tham luận của các Đảng bộ. Trong đó, năm 2016, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. 

Trung tướng Trần Văn Vệ trao Giấy khen cho các Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh, bước sang năm 2017, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo lực lượng Cảnh sát; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật và công tác quần chúng của Đảng. 

Đáng chú ý, cấp ủy các cấp cũng phải xác định là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện toàn diện các mặt công tác của đơn vị; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chất lượng ra nghị quyết; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

M.Hiền