Tới dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Khảo - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá, Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tại buổi Lễ.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Qua chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Công an Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; góp phần xây đắp truyền thống vẻ vang "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển đồng đều cả chiều rộng và bề sâu, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã huy động được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Thông qua thực hiện phong trào, nhiều mô hình, chuyên đề vận động quần chúng bảo vệ ANTQ đã được xây dựng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể.

Với những thành tích xuất sắc đó, Phòng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhiều năm liền được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân làm công tác xây dựng phong trào từ Công an tỉnh đến Công an các đơn vị, địa phương được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám  đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Bùi Thành).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương thành tích lực lượng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Công an Thái Bình đạt được thời gian qua.

Đồng chí  Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, lực lượng Công an trong tỉnh nói chung, lực lượng Xây dựng phong trào nói riêng cần xác định công tác vận động quần chúng là biện pháp chiến lược, cơ bản, làm nền tảng cho các biện pháp công tác khác và mọi hoạt động của lực lượng Công an. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn đạt hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức vận động, tổ chức; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Trung Thành