Tổ công tác gồm một đồng chí Tổ trưởng, cùng 5 cán bộ. Tổ thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật; giữ gìn ANTT, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; là đầu mối của Công an tỉnh để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại Cảng Hậu Giang…

Mai Phúc