Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình báo cáo đồng chí Thứ trưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hậu cần, kỹ thuật, cơ yếu, viễn thông tin học, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ 8 tháng đầu năm 2016.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Bùi Dương)

Công an tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, ANTT được đảm bảo. Chủ động nắm và kiểm soát được tình hình. Công tác hậu cần – kỹ thuật cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo phục vụ các yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, cơ yếu, PCCC có nhiều cải tiến, đổi mới để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình cần tiếp tục huy động nguồn lực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án, các công trình xây dựng trụ sở, doanh trại.

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị kỹ thuật, nhất là hệ thống thông tin liên lạc, tin học viễn thông; khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng, các trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư, trang cấp.

Hồ Tuyên