Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị- Đơn vị Cụm trưởng; Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua...

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Công tác chính trị đã trình bày Quy chế hoạt động và Quy chế chấm điểm của Cụm thi đua.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2016, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục...

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả 6 tháng đầu năm 2016 của các đơn vị trong Cụm thi đua trực thuộc Tổng cục.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhất trí với các nội dung trọng tâm đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Gắn các phong trào thi đua với các cuộc vận động, tạo ra động lực mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.  

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần gương mẫu, phát huy vai trò xung kích của các đơn vị trong các phong trào. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ; nâng cao hiệu quả của các đoàn thể, quần chúng. Các đơn vị trong Cụm thi đua tăng cường công tác trao đổi, phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"...

Anh Hiếu