Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và các phòng, ban liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An cho biết, về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án tính từ ngày 16-11-2017 đến 25-9-2018, lực lượng Công an toàn tỉnh hiện đang giam, giữ 5.430 trường hợp (trong đó trại giam giam Công an tỉnh là 3.004 lượt đối tượng; nhà tạm giữ Công an cấp huyện là 2426 lượt đối tượng). 

Công tác tiếp nhận, phân loại và bố trí giam, giữ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lí tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an thông qua biên bản kiểm tra công tác tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018 tại Công an tỉnh Nghệ An.

Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, hòa nhập tái cộng đồng đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về cư trú tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018 là 1.170 người. Nhìn chung cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, số người tái hòa nhập cộng đồng tiến bộ ngày càng nhiều, tỷ lệ tái phạm giảm.

Trước đó, đoàn công tác Cục Cảnh sát Quản lí tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an đã đi kiểm tra công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an một số địa phương.  

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lí tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung theo kế hoạch kiểm tra của Công an tỉnh. Các đơn vị được kiểm tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý giam giữ, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

Đoàn công tác đã kiến nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ để phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tốt, xét xử và thi hành án.


Đức Vũ