Sáng 16-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác những tháng cuối năm 2018.

Trung tướng Hồ Thanh Đình trao Quyết định bổ nhiệm lại cho lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Cục 

6 tháng đầu năm 2018, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lí, giám sát chặt chẽ các loại đối tượng, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, trại viên, học sinh theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cho  Bộ Công an ban hành kế hoạch  và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện nghiêm túc, đúng quy định; đổi mới công tác giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho phạm nhân, học sinh, trại viên học tập, lao động, cải tạo tiến bộ; chủ động công tác chữa bệnh, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân

Trung tướng Hồ Thanh Đình trao quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng cho các đơn vị 
Các đại biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cho biết, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao các biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, kịp thời xử lý, có hiệu quả các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với các loại đối tượng; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, quy chế của Bộ về công tác tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác hậu cần – kỹ thuật…

                  

P. Thuỷ