Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đồng chủ trì buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký quy chế phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đồng thời cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh và các đại biểu ký Quy chế phối hợp.

 Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã chủ động phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong lĩnh vực, địa bàn do Cục An ninh Chính trị Nội bộ phụ trách.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi Lễ, Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã công bố quy chế phối hợp giữa hai đơn vị về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quy chế nêu rõ chi tiết phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích và nguyên tắc phối hợp; nội dung, hình thức và  trách nhiệm của mỗi đơn vị trong công tác phối hợp cũng như việc tổ chức thực hiện. 

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh khẳng định, quy chế ra đời sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ giữ gìn bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Mai