Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm. Cùng dự còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương; lãnh đạo lực lượng CSQLHC về TTXH qua các thời kỳ… 

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSQLHC về TTXH do Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày nêu rõ: Bảy mươi năm qua, được tôi luyện đấu tranh cách mạng, được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ kính yêu, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ công an, lực lượng CSQLHC về TTXH đã không ngừng phát triển; mỗi giai đoạn đều đánh dấu những bước hoàn thiện, lớn mạnh mới về tổ chức, lực lượng và chức năng nhiệm vụ.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSQLHC về TTXH luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những thành tích đạt được đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSQLHC về TTXH nói riêng và của lực lượng CAND Việt Nam nói chung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng CSQLHC về TTXH

Với những thành tích đó, lực lượng CSQLHC về TTXH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhì cùng nhiều Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sỹ CSQLHC về TTXH được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, lực lượng CSQLHC về TTXH, tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CSQLHC về TTXH đạt được trong 70 năm qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao BằngHuân chương tặng lãnh đạo Cục CSQLHC về TTXH.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định: Trong những năm qua, lực lượng CSQLHC về TTXH luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân; dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; lập nhiều thành tích, chiến công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong cả lúc đất nước có chiến tranh cũng như trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, lực lượng CSQLHC về TTXH đã và đang nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng; đáp ứng yêu cầu càng cao của nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự (ANTT), phục vụ quản lý xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, lực lượng CSQLHC về TTXH đã kịp thời đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quản lý hành chính về TTXH.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: QLHC về TTXH là hoạt động vừa mang tính hành chính, vừa mang tính nghiệp vụ quan trọng của lực lương CAND; không chỉ phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội mà còn là những nội dung quan trọng trong quản lý xã hội, quản lý con người, góp phần hoạch định chính sách, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu lực lượng CSQLHC về TTXH trong thời gian tới cần làm tốt 4 mặt công tác. Trước hết, cần phải nhận thức rõ về công tác QLHC về TTXH. 

Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không sợ gian khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, lợi dụng chức trách được giao gây phiền hà cho nhân dân…

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Là lực lượng trực tiếp công tác, chiến đấu ở cơ sở, có mối quan hệ tiếp xúc với nhân dân, CSQLHC về TTXH phải thường xuyên củng cố, tăng cường mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, triệt để thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; nắm vững tình hình ANTT, tâm tư, nguyện vọng cuả nhân dân để đề xuất, giải quyết những vấn đề bức xúc, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức kiện toàn và củng cố các tổ chức quần chúng, làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CSQLHC về TTXH cần tăng cường, mở rộng công tác hợp tác quốc tế; việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện trong nước và hoạt động của lực lượng CAND.

Xuân Mai