Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, cuộc vận động nhằm mục đích nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ vì nhân dân phục vụ trong CBCS, góp phần xây dựng và làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND TP Đà Nẵng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Để thực hiện cuộc vận động hiệu quả, Công an TP đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng đơn vị trực thuộc. 

Đại diện các khối Cảnh sát, An ninh, XDLL và Công an khối quận huyện Công an TP ký giao ước thi đua

Trong đó, nhấn mạnh đến việc xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; tuân thủ các quy định về quy tắc văn hoá ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá của CBCS. 

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các khối thi đua

Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử và xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra CBCS vi phạm văn hóa ứng xử...

Tại hội nghị, đại diện 4 khối Cảnh sát, An ninh, Xây dựng lực lượng và Công an các quận huyện thuộc Công an TP Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm và ký kết giao ước thi đua, hưởng ứng cuộc vận động này.

Thân Lai