Tại TP Nha Trang chiều ngày 4-4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) 8 địa phương Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc cụm thi đua số 12 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2018. Đến dự có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND.

Đại diện 8 đơn vị trong cụm thi đua số 12 ký kết giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

8 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương về PCCC - CNCH, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC - CNCH, đảm bảo an toàn PCCC các cơ sở trọng điểm chính trị, kinh tế, văn hóa và cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao; tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC - CNCH” với phương châm “Bốn tại chỗ”, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến kết hợp tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội. 

Trong năm 2018, cụm thi đua số 12 phấn đấu 100% các thôn, cơ sở thuộc diện quản lý đều thành lập đội PCCC dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đảm bảo 100% công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC được cấp giấy chứng nhận trước khi xây dựng, trước khi sử dụng phải được nghiệm thu đúng quy định pháp luật về PCCC.

 Ngoài ra, cụm thi đua số 12 cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về PCCC; thường trực sẵn sàng PCCC- CNCH  kịp thời, hiệu quả;  điều tra làm rõ 95% số vụ cháy, nổ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện hiệu quả “Năm công tác tổ chức, cán bộ”, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND, xây dựng hình ảnh người Cảnh sát PCCC thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Hữu Toàn