Tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội cũng đã quán triệt tới toàn lực lượng Nghị quyết của Đảng ủy Công an TP về công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2017 - 2020 và công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, Công an quận, huyện, thị xã thuộc diện Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP quản lý” và Đề án “Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy cấp đội, Công an phường, thị trấn, đồn, trạm thuộc Công an TP Hà Nội”.

Hai Đề án nêu trên nằm trong chương trình trọng tâm công tác xây dựng lực lượng, nhằm đưa công tác xây dựng lực lượng vào nề nếp, tạo môi trường công tác công bằng, thân thiện, nhân văn, để mỗi cán bộ, chiến sỹ có niềm tin, yêu, say mê công tác, học tập, làm việc có hiệu quả với sự tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng quý II-2017 của Công an TP nêu rõ: Thời gian qua, Công an Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn lực lượng Công an TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, tư thế, tác phong, ý thức vì nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị Công an TP đã thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn; các Cụm thi đua và các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, các hoạt động tình nghĩa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngành Công an. Trong quý II-2017, đã có 233 lượt tập thể, 1.725 lượt cá nhân của Công an TP đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.


Trần Xuân