Cụm thi đua số 6 Công an TP Hà Nội gồm Công an 12 quận nội thành Hà Nội đã đặt ra khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thống nhất nội dung giao ước thi đua cụ thể, gồm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý hành chính, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hậu cần - kỹ thuật. Theo đó, các đơn vị đều đăng ký danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng và Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND TP và Tổng cục Chính trị CAND.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Công an TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017.

Hội nghị cũng thông qua quy chế hoạt động, chấm điểm thi đua của cụm thi đua số 6, thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ chung như: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Vì ANTQ, phong trào Người tốt việc tốt và các đợt thi đua khác trong năm 2017 do CATP phát động; chú trọng nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến... Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, sinh hoạt chính trị tư tưởng; tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua, kiểm tra chéo...

Trần Xuân