Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì báo cáo với Đoàn kiểm tra các nội dung đã thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số khó khăn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu rõ những việc đã làm được, những điểm cần tiếp tục triển khai, khắc phục trong việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 tại Tổng cục Cảnh sát; đề nghị Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục giải trình thêm một số điểm trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong việc thanh tra, kiểm tra trong hoạt động điều tra, xử lí tội phạm,  tổ chức cán bộ, quy trình công tác ở các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng uỷ CATƯ trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4; sớm có kế hoạch chung và chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc có kế hoạch thực hiện. Các đợt sinh hoạt chính trị, “tự soi, tự sửa”, kiểm điểm phê bình và tự phê bình, 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết đã được Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát thực hiện hiệu quả, từ đó nâng cao nhận thức cho CBCS, đảng viên; chăm lo xây dựng lực lượng, gương mẫu cá nhân. 

Đặc biệt, trong các đợt sinh hoạt này, Tổng cục Cảnh sát đã đề cập rõ vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng thủ trưởng, cấp uỷ trong đơn vị; chất lượng chuyên môn nghiệp vụ được giữ vững; các cấp uỷ được quan tâm, củng cố; đã thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí. Đảng uỷ Tổng cục Cảnh sát cũng có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05...

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng Lê Qúy Vương, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát cần khắc phục bằng được tính hình thức, chiếu lệ trong quán triệt, học tập, thực hiện các Nghị quyết; trong sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ phải chú ý nêu cao tinh thần quán triệt tự soi, tự sửa. Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị phải công tâm; chú ý nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng quản lí cán bộ, nhất là phẩm chất, đạo đức cán bộ; chú ý công tác thanh tra, kiểm tra.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Nghị quyết TƯ 4, khoá XII là Nghị quyết hết sức quan trọng, bảo đảm sự tồn tại của Đảng, uy tín của Đảng, Nghị quyết đã chỉ ra 3 nhóm suy thoái với 27 biểu hiện nên trong quá trình thực hiện phải chú ý bám sát các biểu hiện để kiểm điểm, khắc phục. Trong 4 nhóm giải pháp, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đảng uỷ Tổng cục Cảnh sát đặc biệt chú ý 2 nhóm quan trọng là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình, tự phê bình và công tác kiểm tra giám sát của Đảng uỷ Tổng cục.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, lực lượng Cảnh sát là lực lượng trực tiếp liên quan đến quyền lợi của tổ chức, công dân, tác động rất lớn đến các vấn đề xã hội, vì vậy, phải làm tốt công tác quản lí cán bộ, đảng viên, phải coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, biết giữ gìn phẩm chất, tư cách; tuyệt đối không sách nhiễu các tổ chức, cá nhân; không bắt tay với tội phạm.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng cục Cảnh sát cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm thường xuyên, nhất là đối chiếu 27 biểu hiện tự diễn biến, chuyển hoá; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư, sớm phân loại đơn thư để giải quyết; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể; thực hiện tốt các quy định của Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ về sắp xếp lại tổ chức nhưng không được ảnh hưởng đến công tác Công an...

Hoà – Thuỷ