Đoàn cũng đã về dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - là nơi thờ song thân phụ mẫu và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là một địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Bác Hồ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác tại đền Chung Sơn.

Tại đây, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người.

Tại Khu di tích Kim Liên, trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính sự biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, lực lượng CAND luôn phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tr.Tuấn - X.Bắc