Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện Trung ương (TW) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo chủ chốt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an cấp cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (1,2)
Các tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an, năm 2016, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng CAND năm 2016 và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2016 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ IX đã phát động, triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2016 với chủ đề “ Xung kích, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm; vì nhân dân phục vụ”.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã được triển khai sôi nổi, diễn ra rộng khắp, tập trung nâng cao chất lượng ở cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên  (ĐVTN) tham gia và đạt kết qủa tốt. Nhiều hoạt động được tổ chức quy mô, có sức ảnh hưởng xã hội sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ĐVTN. Trong đó, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2016 đã chú trọng vào 5 nhiệm vụ “xung kích” như: Xung kích thực hiện nhiệm vụ ANQG, giữ gìn TTATXH; Xung kích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn; Xung kích xây dựng kỷ cương điều lệnh, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Xung kích thực hiện các hoạt động tình nguyện xã hội, chung sức cùng cộng đồng với quy mô lớn, phong phú về nội dung và đặc biệt là xung kích trong các hoạt động tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và đơn vị cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN Công an về trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “ Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ Quốc và Ngành cần đến” trong đông đảo ĐVTN Công an.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thành niên Bộ Công an phát biểu định hướng các nội dung làm việc của Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Các thành viên được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Đoàn TNCS Bộ Công an khóa IX ra mắt.

Từ những kết quả đã đạt được này, vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong CAND được khẳng định, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy, qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở đơn vị.

Tại Hội nghị, ngoài đánh giá các kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an đã đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục chú trọng triển khai 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung nhân sự nhằm kiện toàn tổ chức Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an khóa IX.

Cũng tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã được trao tặng bằng khen của Bộ Công an và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tâm Phạm