Thời gian qua, Bình Dương đã thành lập 43 Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) của 41 phường, 2 thị trấn, 307 tổ Bảo vệ dân phố thuộc 307 khu phố, với gần 2000 thành viên.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Công an tỉnh Bình Dương
khen thưởng

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng BVDP luôn được củng cố, kiện toàn về tổ chức, thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc theo đúng quy định của Bộ Công an.

Qua công tác nắm tình hình ANTT trên địa bàn, lực lượng Bảo vệ dân phố đã đề xuất cho Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT; phối hợp với Công an phường, thị trấn lập các kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm vào các ngày lễ, tết.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng

Cụ thể, phối hợp với Công an phường, thị trấn tổ chức các điểm khai báo tạm trú, tạm vắng, đặt các hòm thư tố giác tội phạm, niêm yết số điện thoại của lực lượng BVDP để người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Qua việc thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức quần chúng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, để vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Lực lượng BVDP nắm được 5.342 vụ việc có liên quan đến ANTT ở cơ sở, nắm và cung cấp cho các lực lượng nghiệp vụ, Công an phường 6.452 tin có giá trị liên quan đến hoạt động của tội phạm, trực tiếp phối hợp tham gia giải quyết 3.531 vụ mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, lực lượng BVDP đã vận động 39 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Qua các buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 2.680 dao, kiếm, mã tấu các loại, đã lồng ghép phát động các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”, “Phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội”. Từ các phong trào trên, lực lượng BVDP đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT, chỗ dựa vững chắc cho người dân trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đã phối hợp cùng lực lượng Công an cơ sở và các lực lượng nòng cốt khác tổ chức 14.359 lượt tuần tra, kiểm soát. Qua đó, giải quyết 10.923 vụ việc có liên quan đến ANTT…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân; Công an tỉnh Bình Dương trao tặng giấy khen cho 17 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo an ninh trật tự.

Đức Mừng