Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó Ban tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật (ĐL-QS-VT) trong CAND năm 2018 cho biết, trong những năm qua, công tác ĐL-QS-VT luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.

Thiếu tướng, Cục trưởng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Đào Gia Bảo khẳng định, nghiêm túc đánh giá, công tác ĐL-QS-VT trong CAND vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vị trí, vai trò của ĐL-QS-VT trong công tác xây dựng lực lượng và đảm bảo an ninh, trật tự của một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và CBCS chưa đầy đủ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên chưa nghiêm; việc tổ chức tập huấn ĐL-QS-VT hàng năm còn hình thức, chưa theo đúng quy định của Bộ Công an; công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, nhất là ở cơ sở chưa thường xuyên, thiếu tác dụng chấn chỉnh tình trạng vi phạm…

Để khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trên, Thiếu tướng Đào Gia Bảo cho biết, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tham mưu cho Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hợp nhất 4 Thông tư quy định về điều lệnh CAND (Thông tư: 17, 18, 19 và 37).

Thiếu tướng, Cục trưởng Đào Gia Bảo, các đại biểu dự buổi lễ và học viên lớp học.

Sau khi dự thảo, Cục đã xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương và bước đầu hoàn chỉnh 3 Thông tư mới quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND để đưa ra tập huấn, tiếp tục lấy ý kiến, sau đó sẽ hoàn chỉnh báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng duyệt, ký ban hành để thực hiện.

Để việc tập huấn ĐL-QS-VT đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu mục đích đề ra, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nội quy của lớp học, kỷ luật thao trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn…

Được biết, lớp tập huấn ĐL-QS-VT lần này có khoảng gần 300 học viên, là các lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách làm công tác ĐL-QS-VT của Công an các đơn vị, địa phương từ Hà Tĩnh trở ra. Lớp tập huấn sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Vũ Cảnh