Trong những năm qua, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong CAND đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặt biệt quan tâm. 

Lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập khoa, bộ môn đào tạo về công tác tham mưu tại một số học viện, trong đó Học viện Chính trị CAND đã thành lập khoa Tham mưu, chỉ huy trong CAND để đào tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan tham mưu trong lực lượng Công an; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu và xây dựng Đề án tăng cường tiềm lực cho cơ quan tham mưu CAND các cấp giai đoạn 2015 đến 2020, tầm nhìn 2030. 
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ khai giảng.

Lớp bồi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu CAND năm 2019 được tổ chức tại Học viện Chính trị CAND nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác tham mưu, các kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, lãnh đạo cơ quan tham mưu có thể đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới. Đây là lớp học lần thứ 5 được tổ chức tại Học viện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang  hoan nghênh Văn phòng Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Học viện Chính trị CAND để xây dựng nội dung chương trình và tổ chức khóa học. 

Để khóa học đạt kết quả tốt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên cần bổ sung kiến thức cho học viên về đổi mới nhận thức và đổi mới tư duy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đặc biệt là xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác tham mưu theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Các chuyên gia, giảng viên cũng cần tiếp tục bổ sung, chỉnh lý chương trình, nội dung sao cho sát thực, bổ ích, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, không ngừng học tập, nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm để ngày càng vững vàng về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và linh hoạt trong công tác tham mưu.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã bày tỏ tin tưởng thông qua khóa bồi dưỡng sẽ cung cấp, trang bị cho học viên những kiến thức căn bản, cần thiết về công tác tham mưu. 

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Học viện tổ chức các khóa bồi dưỡng định kỳ nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong CAND nói chung, công tác tham mưu nói riêng.

Huyền Thanh