Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, điều hành công việc của cấp ủy cấp mình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy và chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp trong CAND tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên trách phải thường xuyên được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, sát với nhu cầu thực tiễn công tác, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

Tại Lớp bồi dưỡng lần này, các học viên sẽ được nghe giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về xây dựng bộ máy tổ chức của Đảng và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đảng; một số kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản của công tác văn phòng cấp ủy và những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay… 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận, khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy tại Công an địa phương và viết bài thu hoạch. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng lần này là một dịp quan trọng giúp các học viên cập nhật toàn diện thông tin, những điểm mới trong chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác Công an và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị CAND và các đơn vị chức năng tạo điều kiện sinh hoạt và học tập cho học viên; cung cấp tài liệu, đề cương bài giảng để phục vụ quá trình học và nghiên cứu, vận dụng vào quá trình công tác tại đơn vị, địa phương mình. 

Trong quá trình diễn ra lớp học, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương và Học viện Chính trị CAND chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá, phân loại kết quả học tập của học viên, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương theo quy định. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các học viên cần tập trung nghiên cứu, học tập với thái độ nghiêm túc, tích cực để lớp học đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; qua đó khi trở về đơn vị có thể vận dụng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thời gian tới.

P.A.