Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp bồi dưỡng chức danh
Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, đề nghị: Các học viên chấp hành nghiêm nội quy lớp học, học tập nghiêm túc các chuyên đề; nghiên cứu thực tế, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ cho quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ huy tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn

Từ ngày 27-5 đến 6-6, các học viên sẽ được học 12 chuyên đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, kiến thức cập nhật về tình hình, nội dung, phương pháp bảo vệ ANTT, tham mưu, xây dựng lực lượng trong giai đoạn hiện nay…

Cùng ngày, Trường Cao đẳng CSND II đã phối hợp cùng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Văn phòng Cảnh sát New Zealand tổ chức Lớp tập huấn điều tra rửa tiền cho hơn 20 học viên. 

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia của New Zealand trang bị cho học viên của khoá các vấn đề về tội phạm rửa tiền từ góc độ lý luận đến thực tiễn đấu tranh của lực lượng chức năng như, tổ chức, hoạt động của đơn vị chống rửa tiền Cảnh sát New Zealand, các chuyên án đấu tranh do Cảnh sát New Zealand tiến hành.

V.Minh-C.B