Ngày 31-10, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng đối với 121 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các trường CAND và cấp ủy viên chi bộ thuộc khối cơ quan Tổng cục khu vực phía Nam. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, nhấn mạnh: Chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết định thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng bộ, chi bộ. Do đó, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là yêu cầu cơ bản và bức thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016-2020 đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…”. Đây là những chủ trương, định hướng quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam yêu cầu, trong quá trình học tập, các học viên cần phát huy chủ động, nêu vấn đề thực tiễn hoạt động của cấp ủy đảng, tăng cường trao đổi, thảo luận dân chủ để nâng cao hiệu quả học tập.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 31-10 đến 2-11, các giảng viên sẽ truyền đạt nhiều chuyên đề chính cho học viên tham dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng gồm: Báo cáo chuyên đề về Tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở...

Đức Mừng