Tại cuộc họp, Tổng cục Chính trị CAND đã thông báo việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày phát sóng Kênh truyền hình CAND-ANTV (Ban chỉ đạo) theo Quyết định số 6241/QĐ-X11-X12 ngày 9-6-2016; theo đó, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Trưởng Ban chỉ đạo;  Thiếu tướng Dương Như Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát thanh- Truyền hình- Điện ảnh CAND làm Phó trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên là lãnh đạo thuộc các đơn vị Cục Tham mưu, Cục Công tác chính trị, Báo Công an nhân dân, Trung tâm Phát thanh- Truyền hình- Điện ảnh CAND…

Toàn cảnh buổi họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày phát sóng Kênh truyền hình CAND-ANTV.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và yêu cầu các thành viên, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đã đề ra.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày phát sóng Kênh truyền hình ANTV nhằm giáo dục cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, lao động hợp đồng nhận thức  sâu sắc về thành quả mà đơn vị đã đạt được trong 5 năm qua; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề, quá trình xây dựng, trưởng thành của ANTV; động viên đơn vị  tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó cũng đánh giá những thành tích đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, thiếu sót để khắc phục, từ đó rút ra những kinh nghiệm, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày phát sóng Kênh truyền hình CAND phải mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày truyền hình CAND phát sóng phải gắn với các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND.

Các đại biểu tham dự buổi họp.

Yêu cầu các cơ quan báo chí trong CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của Bộ Công an về bảo vệ  an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, trong đó có tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND nói chung, Kênh truyền hình CAND nói riêng trong thời gian qua…

Anh Hiếu