Qua việc phát động, chỉ đạo của Ban tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng cuộc thi, triển khai nghiêm túc, phát động Cuộc thi đến từng cán bộ, chiến sỹ; coi việc tham gia cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị, học tập chuyên môn nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật các kiến thức về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh, an toàn thông tin; qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn mạng, thông tin mạng.

Ban Giám khảo tổ chức chấm giải.

Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1135 bài dự thi của Công an các đơn vị, địa phương. Theo đánh giá, đa số các bài dự thi đều bám sát đề cương hướng dẫn trả lời các câu hỏi của cuộc thi, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu của cán bộ chiến sỹ đối với các điều luật. 

Đặc biệt, một số bài thi được đánh giá là có chất lượng tốt, hình thức trình bày đẹp, thể hiện tâm huyết của tác giả với hình ảnh minh họa sinh động, bố cục rõ ràng, nội dung cô đọng. 

Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn 11 bài dự thi xuất sắc để tổ chức trao giải, trong đó, giải Nhất của thuộc về đồng chí Trung úy Vũ Thị Huyền Trang, cán bộ, phòng An ninh chính trị nội bộ; hai giải Nhì của cuộc thi thuộc về tập thể nhóm “Sáng tạo trẻ” của phòng Tham mưu và đồng chí Trung úy Trần Xuân Đán, cán bộ Công an huyện Kim Động. Đây cũng là các tác giả có 3 tác phẩm được lựa chọn để tham gia Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

Phương Huyền