Thượng úy Võ Quốc Vạn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên CAND về ý nghĩa hoạt động hiến máu tình nguyện; phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp giàu tính nhân văn “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. 

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Công an tỉnh Tây Ninh. Những năm gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh luôn là đơn vị điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh và thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo hàng năm của UBND tỉnh Tây Ninh.

Đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu người
P.Công – T.Lực