Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Quang Thắng - PGĐ CAT nhấn mạnh hoạt động hiến máu cứu người  đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên, hình thành thói quen đẹp, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đối với cộng đồng xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Hồ Quang Thắng phát biểu tại Lễ hội Xuân hồng.

Với thông điệp  “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, Ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp “Phòng chống nCoV  19 - Đừng quên đi hiến máu”. Ngay sau lễ phát động, đông đảo CBCS đã hiến tặng hơn 580 đơn vị máu an toàn (đã quy đổi).

Các cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.
Quỳnh Mai