Sáng 26-8, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã diễn ra Lễ tiếp nhận sinh viên khóa D41, D28 Lào và khóa 2 Hệ tư pháp hình sự về thực hành chính trị - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian từ ngày 26-8 đến 19-9, 1.379 học viên thực hành chính trị - xã hội, thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm làm việc) với nhân dân  các xã Kim Liên, Hùng Tiến, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang.

Bà con nhân dân tiếp nhận các học viên về cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với gia đình.

Các học viên tham gia tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ANTT tại địa phương; tham gia cùng lực lượng Công an cơ sở tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham gia các hoạt động lao động, giúp đỡ nhân dân; tham quan các khu di tích lịch sử, thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa…

Minh Khôi