Tham dự Hội thảo có 52 đoàn đại biểu gồm đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các trường Công an, Sở Cảnh sát PCCC và Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc. Đồng chí trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND chủ trì Hội thảo.

Trong những năm qua, triển khai Luật thi đua khen thưởng và Bổ sung Luật thi đua khen thưởng của Nhà nước, Bộ Công an đã ban hành 4 Thông tư thực hiện trong CAND. Qua thực tiễn công tác TĐKT của Bộ đạt nhiều kết quả tốt, thúc đẩy phong trào thi đua Vì ANTQ của Công an các địa phương, xuất hiện nhiều phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới, góp phần động viên CBCS vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện một số thông tư đã có nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương. Do đó, thông qua Hội thảo nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị về công tác TĐKT để hoàn thiện các thông tư của Bộ. 

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung cơ bản là: Định hướng thông tư của Bộ về công tác TĐKT trong CAND; Tham gia ý kiến vào 3 văn bản: Dự thảo tiêu chí khen thưởng đột xuất trong CAND, Dự thảo Quy trình đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng trong CAND, Dự thảo hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang điểm thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ trong CAND.

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Trong thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ cần xây dựng tiêu chí chấm điểm thống nhất để các cụm thi đua căn cứ thực hiện, tránh trường hợp mỗi cụm triển khai tiêu chí chấm điểm thi đua khác nhau.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn thực hiện phong trào thi đua một cách hình thức, thiếu sáng tạo, sự phối hợp giữa các địa phương còn chưa hiệu quả. Đối với hình thức khen thưởng thành tích đột xuất cần xem xét tính chất mức độ của vụ án (đặc biệt nghiêm trọng) để đề nghị các hình thức khen thưởng đột xuất không hạn chế, góp phần khích lệ CBCS thi đua lập công. Về thông tư 40, đại diện Lãnh đạo công an các địa phương kiến nghị một số nội dung về quy trình xét tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn xét danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn ngành, toàn quốc; thời hạn xử lý kỷ luật.....

Kết thúc hội thảo, Trung tướng Lê Văn Đệ kết luận: Các đơn vị đã đánh giá cao cũng như quan tâm đến những nội dung, tiêu chí trong Luật thi đua khen thưởng bổ sung và các Thông tư của Bộ. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến quan trọng tham gia Dự thảo các Quyết định liên quan đến công tác TĐKT. 

Liên quan đến các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, thường trực thi đua khen thưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉnh sửa dự thảo sao cho phù hợp với thực tiễn các địa phương, đảm bảo trong khuôn khổ Luật thi đua khen thưởng.

Thanh Tuấn