Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo với sự tham dự của Cục hậu cần và đại diện các NK-ND-ĐD Công an trên toàn quốc.

Đại tá Lê Văn Hải – Cục trưởng Cục hậu cần cho biết, trong những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa, cải tạo và nâng cấp hệ thống NK-ND-ĐD, đáp ứng nhu cầu ND-ĐD và tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, tập huấn, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan hệ quốc tế khi những đoàn khách các nước đến Việt Nam tham quan, làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Các NK-ND-ĐD cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “Chu đáo, tận tình, văn minh, khoa học”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Để đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoạch định phát triển, cơ chế quản lý điều hành, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống NK-ND-ĐD, Bộ Công an tổ chức hội thảo với chủ đề nêu trên.  

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách ND-ĐD; nghiên cứu giải pháp tài chính và các căn cứ pháp lý để xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết để NK-ND-ĐD thực hiện, xây dựng lộ trình xã hội hoá, liên doanh – liên kết để tạo nguồn vốn đầu tư, tự chủ một phần hướng tới tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; xây dựng hệ thống phần mềm, cơ sở dùng chung phục vụ quản lý NK-ND-ĐD; xây dựng kế hoạch – quy hoạch tổng thể để nâng cao hiệu quả ND-ĐD đến năm 2021, 2025, 2030; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động NK-ND-ĐD để sửa đổi, bổ sung kết hợp xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả và chất lượng dịch vụ NK-ND-ĐD trên cơ sở kết hợp quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập về tự chủ tài chính…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội thảo

Đối với hệ thống NK-ND-ĐD của Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu phải chủ động đổi mới, phương hướng hoạt động đảm bảo tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên hướng tới tự chủ hoàn toàn; xây dựng website quảng bá du lịch để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu quả hoạt động, tạo nên hình ảnh mới, khác biệt, uy tín...


Hữu Toàn