Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng lắng nghe các ý kiến, trên cơ sở đánh giá khách quan thực trạng về cuộc vận động "xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ" của các cá nhân, cũng như tập thể trong nhà trường. 

Các đại biểu cũng đánh giá, cuộc vận động có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động giảng dạy, đào tạo, học tập cũng như rèn luyện của các trường CAND nói chung, của trường Đại học CSND nói riêng. Trong đó, vai trò của lãnh đạo, của cấp Uỷ trong nhà trường có tính chất quyết định hiệu quả của chương trình. Đặc biệt các tham luận đã chỉ ra cơ sở giữa lý luận và thực tiễn. Bàn luận cụ thể một số các tiêu chí, tính thực tiễn của cuộc vận động trong từng chuyên ngành đào tạo: Cảnh sát điều tra, quản lý hành chính, cảnh sát giao thông...

Toàn cảnh hội thảo.

 Để Cuộc vận động thực sự đi vào thực tiễn, Đại tá Đặng Văn Tám đã chỉ đạo, tất cả những ý kiến tham luận sẽ được tập hợp thành cuốn kỉ yếu làm tài liệu cho nhà trường trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn thời gian tới.

 Theo đó, mỗi đồng chí Đảng viên, lãnh đạo trong Nhà trường phải tự giác, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện cuộc vận động. Mỗi giảng viên, cán bộ, học viên Đại học CSND phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức khoa học, có kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt cuộc vận động cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm
H.Nga