Hội thảo được tổ chức ngày 29-11, tại TP Vinh, Nghệ An. Dự Hội thảo có Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – thành viên Hội đồng thế giới nghiên cứu khoa học hệ thống; GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBQG MAB Việt Nam; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); UBND UNESCO Việt Nam và các khu dự trữ sinh quyển trên toàn quốc...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Năm 2017, nhờ hoạt động tích cực và hiệu quả của Bộ Ngoại giao/UBQG UNESCO và Bộ KH&CN, Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng ban chấp hành MAB quốc tế với số phiếu bầu cao, Các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động, đa dạng theo điều kiện cụ thể của từng khu, thúc đẩy tiến trình xây dựng các khu sinh quyển thế giới trở thành mô hình bảo tồn và phát triển bền vững của địa phương…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia, do Bộ KH&CN quản lý đang thực hiện tại một số khu sinh quyển, 6 đề tài đang triển khai ở Khu sinh quyển thế giới Đồng Nai, Langbiang, Kiên Giang, Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm (Hội An) và đề tài về xây dựng bộ tiêu chí và quy định giám sát đánh giá hiệu quả quản lý chung cho các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam; triển khai xây dựng doanh nghiệp xã hội tại các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày về tư duy hệ thống trong hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và Mô hình nghiên cứu tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà.

Minh Khôi