Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý kiến đánh giá tổng quát bối cảnh, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, trong nước liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong năm 2016.

Trong đó, đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an trên các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác đảm bảo an ninh mạng; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đánh giá tổng quát kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác quần chúng năm 2016; công tác đảm bảo tài chính, hậu cần-kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của toàn lực lượng… Các đại biểu tùy theo lĩnh vực công tác đã nêu dự báo tình hình và đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết trong năm 2017…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, Hội thảo đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được các mặt công tác Công an năm 2016. Đã kiểm điểm, đánh giá các mặt công tác Công an, chỉ ra những điểm đổi mới, đối chiếu so sánh với Nghị quyết Đảng ủy Công an đã đề ra từ đầu năm 2016.

Các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đánh giá về công tác phối hợp, những mặt công tác trọng tâm công tác tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng…trong lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo, Văn phòng Bộ tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết để trình lãnh đạo Bộ xem xét, duyệt phục vụ công tác tổng kết công tác Công an năm 2016.

Anh Hiếu