Tham dự buổi làm việc của đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công an, Bùi Văn Thành dẫn đầu, phía chính quyền tỉnh Gia Lai có ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai...

Sau khi nghe Đại tá Vũ Văn Lâu- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai báo cáo các lĩnh vực công tác Công an năm 2016; lãnh đạo các Tổng cục nghiệp vụ của Bộ Công an, tham gia góp ý, đề xuất các biện pháp công tác nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, nhằm giúp cho Công an Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao các mặt công tác Công an do Công an Gia Lai thực hiện trong thời gian qua, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo Công an Gia Lai cần quán triệt sâu sắc đến CBCS có nhận thức đúng đắn những diễn biến, thuận lợi và khó khăn tình hình trong nước và quốc tế, để chủ động làm tốt các mặt công tác chuyên môn; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tăng cường và chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ công an, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng các loại vũ khí “nóng”, gây án nghiêm trọng...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo Công an Gia Lai cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác công an trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, huy động sức mạnh lòng dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh- trật tự. Kiện toàn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công an đủ mạnh từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao; kiểm tra và thực hiện tốt công tác hậu cần- kỹ thuật một cách kịp thời, đáp ứng phục vụ yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao.

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, đáp ứng các yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước cũng như đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân phát triển kinh tế một cách đúng đắn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngọc Như