Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình công tác Công an 10 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu qủa các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi về ANTT tại cơ sở; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động triệt phá các băng, nhóm tội phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Nghị quyết các cấp; tăng cường củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tham mưu; nâng cao công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp...

Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đặc biệt là Quân đội và Bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và TTATXH trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng trao số tiền 210 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở địa phương.

N.Thùy