Báo cáo tóm tắt tại Hội thảo nêu rõ, đến nay, Tổng cục Cảnh sát đã hoàn thành việc triển khai dự án CMND, thực hiện cấp thẻ CMND/CCCD tại 16 địa phương và đã cấp được trên 4,7 triệu CMND/CCCD sử dụng mã vạch 2 chiều.

 
Quang cảnh Hội thảo

Sau gần 10 năm kể từ khi được lựa chọn, sử dụng công nghệ mã vạch 2 chiều trên thẻ CMND để lưu trữ thông tin, đến thời điểm hiện nay, khi lập dự án CCCD, cần thiết phải rà soát, đánh giá lại các ưu điểm, nhược điểm của công nghệ lưu trữ thông tin để đề xuất lựa chọn mã vạch hai chiều hay chíp điện tử trên thẻ CCCD đưa vào áp dụng thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe những ý kiến tham luận của các tập đoàn về công nghệ và các cơ quan Bộ, ngành quản lý nhà nước về công nghệ lưu trữ thông tin trên thẻ và quá trình sản xuất thẻ CCCD. Trong đó, công nghệ lưu trữ bằng thẻ chíp đã có những ưu việt và được nhiều nước trên thế giới và khu vực sử dụng. Tuy nhiên, chính sách pháp luật và hạ tầng công nghệ chưa đảm bảo, chi phí đầu tư cho thẻ chíp đắt hơn nhiều so với đầu tư cho thẻ mã vạch hai chiều, không phù hợp với điều kiện kinh tế và quản lý của nước ta hiện nay.

Các ý kiến cũng đồng thuận với việc xã hội hóa sản xuất thẻ căn cước công dân để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình sản xuất thẻ CCCD, tiết kiệm chi phí và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, việc triển khai cần tính toán kỹ để đảm bảo về bảo mật, an toàn thông tin.

Minh Hiền