Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo còn có Nhà báo Hà Đăng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Khoa học quân sự; cùng đại diện các đơn vị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị trong lực lượng Công an.

Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu tại Hội thảo.

Thiếu tướng Trương Giang Long cho biết: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng của Đảng, những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác chính trị tư tưởng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lấy xây dựng lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng: Trong bối cảnh các thế lực thù địch hoạt động ngày càng mạnh, nhận thức tư tưởng chính trị kiên định cho cán bộ, chiến sĩ CAND có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Các đại biểu kiến nghị, cần đổi mới nội dung trong công tác tư tưởng chính trị, phải bám sát thực tiễn hơn. Công tác chính trị, tư tưởng trong CAND là công tác lâu dài, qua nhiều giai đoạn, do đó, để nâng cao hiệu quả, mỗi giai đoạn cần phải chỉ ra những nét đặc thù riêng.

Nhật Trường