Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị; về phía địa phương có đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Cục Đào tạo Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo trong CAND và Công an các đơn vị, địa phương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, Bộ Công an đã ban hành 48.362 chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an, giảm 6.207 chỉ tiêu so với năm 2018. Quá trình thực hiện đã được phê duyệt bổ sung 1.464 chỉ tiêu đào tạo và điều chỉnh 1.387 chỉ tiêu đào tạo. Tính đến hết tháng 1-2020, đã chiêu sinh, nhập học, gửi đào tạo 12.555 cán bộ, học viên (đạt tỷ lệ 100,14%). 

Các trường CAND phối hợp với cơ quan quản lý đào tạo của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tiếp nhận, tổ chức đào tạo đối với các chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Khai thác có hiệu quả các nguồn gửi cán bộ, học viên, góp phần nâng cao hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực, trình độ CBCS toàn lực lượng… 

Dự kiến trong năm 2020, các trường CAND sẽ tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu, trong đó hệ Đại học có 3.000 chỉ tiêu và 300 chỉ tiêu hệ Trung cấp…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển sinh và đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2019. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, để công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2020 đạt kết quả cao, các đơn vị, địa phương cần lưu ý đến công tác tác tuyển sinh phải gắn với nhu cầu thực tế, đánh giá đúng trình độ CBCS tại các cơ sở, địa phương, sau đó đưa ra những chính sách theo đúng quy định. 

Trong quá trình sơ tuyển, các đơn vị, địa phương phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe cũng như phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn chính trị khác của thí sinh đăng ký tuyển sinh. Đặc biệt, công tác tuyển sinh đầu vào phải được thực hiện hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ.


Văn Đức - Trần Lĩnh