Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả các mặt công tác thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nêu rõ, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế và an ninh các vấn đề xã hội khác trên địa bàn được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả mà Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Lai Châu cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình; tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, triển khai quy định mới về công tác nghiệp vụ cơ bản; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quan tâm đến công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp; triển khai sớm kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng…

PV