Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng CTĐ, CTCT và CTQC đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn; tham mưu phục vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều biện pháp, hình thức, nội dung phong phú.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị luôn được quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ không có cán bộ đảng viên sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đại hội Chi bộ lần này là đại hội “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, xây dựng Phòng CTĐ, CTCT và CTQC  vững mạnh toàn diện”.

Quang cảnh tại Đại hội Chi bộ điểm Phòng CTĐ, CTCT và CTQC.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phòng CTĐ, CTCT và CTQC đặt mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên và chi ủy; làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra.

M.Hiền