Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Để nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH, kiềm chế và làm giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

Theo quy chế phối hợp, những nội dung chính mà các đơn vị sẽ thực hiện gồm: Công tác tham mưu cấp trên chỉ đạo, triển khai thực hiện; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH; kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; công tác nghiệp vụ cơ bản; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…Định kỳ 6 tháng/lần, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế phối hợp.

Các đơn vị ký kết phối hợp PCCC và CNCH
T.Nhung